Kolektory słoneczne różnią się od modułów PV przede wszystkim rodzajem energii, jaka jest dzięki nim uzyskiwana. Kolektory przetwarzają energię promieniowania słonecznego na energię cieplną, zaś moduły fotowoltaiczne służą do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną.

Przedstawiając klientom naszą ofertę, podkreślamy, że zasady działania, na jakich opierają się obie instalacje, znacząco różnią się od siebie. W kolektorach słonecznych promieniowanie przechwytywane za pomocą powierzchni absorbera, dzięki któremu nośnik ciepła nagrzewa się. Moduły PV do swojej pracy wykorzystują efekt fotowoltaiczny. Polega na powstawaniu siły elektromotorycznej dzięki promieniowaniu słonecznemu. W ten sposób wytwarzany jest prąd stały.

Która opcja jest lepsza?

Ze względu na to, że oba rozwiązania przynoszą inne korzyści, warto dopasować je do własnych indywidualnych potrzeb i wybrać opcję korzystniejszą. Kolektory słoneczne są szczególnie atrakcyjne dla wszystkich, którym zależy szczególnie na przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. W okresie od wiosny do jesieni taka instalacja solarna pokryje większość zapotrzebowania.

Nawet w chłodniejsze miesiące kolektory będą bardzo przydatne. Podgrzewając wodę, chociażby do 20 stopni Celsjusza sprawią, że kocioł będzie musiał wykorzystać mniej paliwa do nadania wodzie jeszcze wyższej temperatury. Dla użytkowników kotłów na paliwa stałe kolektory słoneczne będą nie tylko ekonomicznym, ale również ekologicznym rozwiązaniem. Najpopularniejsze kotły najczęściej pracują latem w trybie podtrzymania żaru, w którym emitują szczególnie dużo zanieczyszczeń i zużywają nadmierną ilość paliwa na proces spalania znacznie odbiegający od optymalnego. Kolektory słoneczne pozwalają uniknąć tej sytuacji, zwalniając kocioł z pracy w okresie letnim.

Rozważając wybór modułów PV, należy pamiętać, że ich największą zaletą jest uniwersalność. Baterie fotowoltaiczne pozwalają uzyskać prąd, który może zostać wykorzystany na oświetlenie, zasilenie domowych urządzeń, ogrzewanie lub przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Będą więc odpowiadać szerszej grupie zainteresowanych, u których dominują różne potrzeby. Częściej będzie także można dopasować je do różnych warunków montażowych.

MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

fotowoltaika dla gospodarstwa domowego

Pozostałe artykuły

Zobacz również