Z roku na rok w Polsce coraz więcej mówi się o ekologii. Wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej dbania o środowisko, wzrasta również zainteresowanie Odnawialnymi Źródłami Energii. Jedną z coraz częściej wykorzystywanych w domach czy przedsiębiorstwach instalacji, są panele fotowoltaiczne. O fotowoltaice mówi się całkiem sporo, jednak nie każdy wie, że właściciele takich instalacji bywają nazywani prosumentami. Co oznacza ta nazwa i kto może zostać prosumentem?

Kim jest prosument?

Słowo prosument pochodzi z języka angielskiego i łączy w sobie dwa inne słowa, czyli producenta i konsumenta. W praktyce oznacza to, że taka osoba jest zaangażowana zarówno w proces produkcji konkretnego produktu, jak i w jego konsumpcję. Określenia „prosument” często używa się w stosunku do osób, które zdecydowały się na montaż paneli fotowoltaicznych. W związku z tym szczegółową definicję tego słowa określiła ustawa o OZE. Dowiadujemy się z niej, że prosumentem jest osoba, która wytwarza energię z odnawialnych źródeł na własny użytek, przy czym może ona ją dodatkowo magazynować, a ewentualną nadwyżkę przekazywać do sieci energetycznej.

Kto może zostać prosumentem i czy to się opłaca?

Wymienić możemy kilka przypadków, w których można zostać prosumentem. Dotyczy to przede wszystkim osób fizycznych oraz osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Jednak w drugim przypadku ważne jest, by wytwarzana energia była wytwarzana na potrzeby, które nie są związane z prowadzoną działalnością. Prosumentem mogą zostać również wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, kościoły, związki wyznaniowe i jednostki samorządu terytorialnego.Ostatnim przypadkiem są osoby, które prowadzą działalność sadowniczą, rybacką, hodowlaną albo gospodarstwo rolne. Jednak w tym przypadku istotne jest, by prowadzona działalność nie została objęta ustawą z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Status prosumenta fotowoltaiki jest bardzo opłacalny. Jego zaletą jest korzystne rozliczanie się z zakładem energetycznym. Oprócz niezwykle istotnych korzyści dla środowiska naturalnego osoby, które decydują się na montaż paneli fotowoltaicznych, mogą również sporo zaoszczędzić. Taka instalacja znacznie obniża koszty związane z energią elektryczną w porównaniu do tych, które należy opłacać, posiadając tradycyjną instalację. Dodatkowo produkcja energii elektrycznej na własne potrzeby pozwala zyskać również poczucie niezależności.


Przykładowe realizacje fotowoltaiki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pozostałe artykuły

Zobacz również